Viken kollektivterminaler FKF (VKT)

Vi bidrar til at folk foretrekker å reise kollektivt.


Samfunnsoppdraget

Vårt samfunnsoppdrag ligger i drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur.


Les mer...

Nye skjermer i Sandvika

Blant gavene under treet lå nye informasjonstavler i Sandvika. Med ønske om en riktig GOD JUL.

Åpning av nye Skedsmokorset terminal

F.v.: Fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes, Jane Bråthen, viseordfører i Lillestrøm kommune og adm.dir VKT Jafar Altememy. 

Nye Skedsmokorset bussterminal åpnet.

En desembermorgen i ruskevær ble åpningen av nye Skedsmokorset bussterminal markert.
Les mer…

Bærekraftig verdiskaping

Bærekraftstanken er selvfølgelig for oss alle i dag – men det å bygge opp under FN’s bærekraftmål i sitt daglige virke, er faktisk nokså nytt, og var ukjent bare for et par år siden.
I VKT ser vi på hvilke av bærekreftmålene som er mest aktuelle for vår virksomhet. 

Universell utforming

Universell utforming er et felt i kontinuerlig utvikling i takt med oppdaterte kundekrav og teknologiske nyvinninger. Det er et prioritert område for VKT å bidra til tilrettelegging for at flest mulig reisende skal velge kollektivt, sykkel eller gange. 

Bussanlegg

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av bussanleggene som er i fylkets eie. Anleggene skal være moderne og legge til rette for ny teknologi og miljømessige løsninger.
 

Les mer…