FN's bærekraftsmål, nr 3: helse

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekrafstmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart for å ivareta behovene til alle som lever i dag – og i fremtiden.

FNs bærekraftmål nr. 3 handler om helse. Folkehelsesykdommer som følge av inaktivitet koster samfunnet mye. Utslipp fra veitrafikk utgjør også et helseproblem.

At ikke alle har helse til å kunne velge å gå eller sykle, gjør at vi tilrettelegger kollektivtilbudet. Så mange som mulig skal kunne velge kollektivt.

Vårt fremste helsebidrag er: Tilrettelegge for at flere kan sykle og gå mer, og ta i bruk elektriske busser og båter som bidrar til mindre luftforurensing. Trenden er at flere reiser kollektivt, samtidig som biltrafikken går ned og trafikksikkerheten blir bedre.

Her en visualisering av hvordan Oslo Bussterminal er åpnet opp, tilrettelagt og tilgjengeliggjort – det skal være innbydende å reise kollektivt.  

Holdeplasser Akershus

Det skal være innbydende å reise kollektivt. Akershus KollektivTerminaler FKF har overtatt ansvaret for 1750 bussholdeplasser og terminaler langs fylkesvei i Akershus. Det er en høyt motivert, kvalifisert og trivelig driftsgjeng de reisende kan møte på veien.
Vi skal gjøre vårt for at folk vil reise kollektivt. God reise!

 

AKT's trivelige og ivrige driftsteam, her representert ved Dusan (bak venstre), Bjørn Ivar og Titomir (sittende foran). Foto: Katrine Lunke / Apeland

Leiraveien Bussanlegg rigget for bærekraft

Akershus KollektivTerminaler FKF har vært byggherre for en totalrenovering av Leiraveien Bussanlegg på Lillestrøm.
Anlegget er offisielt åpnet, med el-lading for 22 flotte røde busser som knytter by og land sammen på Romerike. 
Les mer: 
Akershus.no
RB.no

Foto: Ragnar Gullhaugen / AKT