Holdeplasser

Det skal være innbydende å reise kollektivt. Akershus KollektivTerminaler FKF har overtatt ansvaret for 1750 bussholdeplasser og terminaler langs fylkesvei i det som tidligere het Akershus fylke, nå innlemmet i Viken. Det er en høyt motivert, kvalifisert og trivelig driftsgjeng de reisende kan møte på veien.
Vi skal gjøre vårt for at folk vil reise kollektivt. God reise!

 

AKT's trivelige og ivrige driftsteam, her representert ved Dusan (bak venstre), Bjørn Ivar og Titomir (sittende foran). Foto: Katrine Lunke / Apeland

Leiraveien Bussanlegg rigget for bærekraft

Akershus KollektivTerminaler FKF har vært byggherre for en totalrenovering av Leiraveien Bussanlegg på Lillestrøm.
Anlegget er offisielt åpnet, med el-lading for 22 flotte røde busser som knytter by og land sammen på Romerike. 
Les mer: 
Akershus.no
RB.no

Foto: Ragnar Gullhaugen / AKT