Bussholdeplasser

Bussholdeplasser

VKT har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av bussholdeplassene langs fylkesvei i geografisk område Akershus. Ved utgangen av 2022 omfatter det 2.230 stk, inkludert de større holdeplassene som defineres som terminaler.

Vi forestår for eksempel snørydding, gartnerarbeid, søppeltømming, renhold, vedlikehold, og nyoppføring av leskur når disse ikke lenger kan holdes i god nok standard. Listen er lang, og vår driftsavdeling har høyt nivå av yrkesstolthet og hyppighet på kontrollrundene sine.

Vi takker for samspillet med de reisende, som gir oss verdifulle tilbakemeldinger. Kollektivfamilien er kompleks, og består av mange ulike aktører innen både det offentlige og det private. Litt kronglete kan det derfor være å vite hvem man skal kontakte, men vi videreformidler når ansvarshavende ikke er oss, for eksempel at det dreier seg om en holdeplass langs en annen type vei enn en fylkesvei.