Viken Kollektivterminaler

Logo hvit
Home > About us > Bicycle parking

Bicycle parking

VKT tilrettelegger for at innbyggerne kan sykle til kollektivtransport, ved å tilby sykkelparkeringer og sykkelhotell i forbindelse med terminaler og knutepunkt.

På Tangen terminal er det gratis parkering under tak i åpent sykkelhotell. Sykkelparkeringer er generelt uten kostnad for brukerne. Takk for at du velger kollektivt, sykkel og gange. 

Bildet til høyre viser sykkelhotellet på Lørenskog: 

- Space for 74 bicycles
– Lockable cabinets for storing and charging batteries for electric bicycles
– Access to bicycle tools and pump
- The area is monitored by cameras
- Price: NOK 5 for 12 hours

foto av sykkelstativer
Hopp rett ned til innholdet