Faktureringsinformasjon

Fakturaer til Akershus KollektivTerminaler FKF skal fortrinnsvis sendes som EHF-faktura (elektronisk handelsformat). Vi mottar ikke faktura på epost.

Elektronisk adresse og merking av faktura
Det er viktig at riktig adresse blir benyttet, slik at håndteringen av fakturaen ikke forsinkes.
Org. 985431175 - Akershus KollektivTerminaler FKF, merkes med 5-sifret ressursnummer.
Dersom det gjelder et prosjekt skal prosjektnummer/navn merkes.
Leveringsadresse skal også oppgis men ikke som fakturaadresse.
Feltet for «Deres referanse» skal kun inneholde attestantens ressursnummer. Se eksempler fra XML-fil:

<cac:Contact>
<cbc:ID>10200</cbc:ID>
<cbc:Name>Akershus Kollektiv Terminaler<cbc:Name>
<cac:Contact>


Postadresse

Dersom det ikke skulle være mulig å sende EHF-faktura, må det utstedes papirfaktura:

Akershus KollektivTerminaler FKF
Fakturamottak
Postboks 21 Sentrum
0101 Oslo

Betalingsbetingelse
Betalingsbetingelse er 30 dagers forfall fra fakturadato.
For øvrig gjelder Bokføringslovens krav til hva en faktura skal inneholde.