Faktureringsinformasjon

Kjære leverandører

I en overgangsfase nå på nyåret, når Akershus fylkeskommune har opphørt og er innlemmet i det nye, sammenslåtte Viken fylkeskommune, er de vante fakturarutinene litt på hold. Vi har dessverre ikke mulighet til å motta faktura i EHF-format for øyeblikket. Nye digitale løsninger er i ferd med å komme på plass, og vi gleder oss til å komme tilbake til normalen. Enn så lenge må vi be om at faktura sendes pr post til postadressen under, eller på e-post til post@akt.as.

Postadresse:
Akershus KollektivTerminaler FKF
C/O Viken fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum

0107 Oslo

Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelse er 30 dagers forfall fra fakturadato.
Faktura må merkes med bestillernummer. 

For øvrig gjelder Bokføringslovens krav til hva en faktura skal inneholde.