Faktureringsinformasjon

Kjære leverandører

I en overgangsfase når foretakets tidligere eier Akershus fylkeskommune har opphørt og er blitt innlemmet i det nye, sammenslåtte Viken fylkeskommune, er de vante fakturarutinene litt på hold. Vi har dessverre ikke mulighet til å motta faktura i EHF-format for øyeblikket. Nye digitale løsninger er i ferd med å komme på plass, og vi gleder oss til å komme tilbake til normalen. Det arbeidet er planlagt ferdigstilt ved utgangen av mai 2020.
Det ble i mars vedtatt å endre foretakets navn fra Akershus kollektivterminaler FKF til Viken kollektivterminaler FKF. 

Postadresse:
Viken KollektivTerminaler FKF
Postboks 1200

0107 Oslo

Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelse er 30 dagers forfall fra fakturadato.
Faktura må merkes med bestillernummer. 

For øvrig gjelder Bokføringslovens krav til hva en faktura skal inneholde.