Film

VKT samfunnsoppdrag

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) er et fylkeskommunalt foretak, eid av Viken fylkeskommune. VKT’s samfunnsoppdrag ligger i drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur.