Innfartsparkering

Innfartsparkering

I hovedsak er det søppeltømming, renhold og vedlikehold vår driftsavdeling utfører.

Imidlertid har VKT en del større terminaler i tillegg til de velkjente som Asker, Sandvika, Bekkestua, Olavsgaard og Lillestrøm.
Det er altså ikke bare snakk om å fjerne grafitti på busskur eller bygging av nye sittebenker, men daglig drift av mer komplekse installasjoner, bestående av eksempelvis mindre lokale innfartsparkeringer, sykkeloppstilling og beplantning.

Det er en bred kompetanse innen forvaltning og foredling våre vaktmestere har opparbeidet seg, selv om det er innen et smalt virkefelt kalt kollektivinfrastruktur.