Innfartsparkering

Innfartsparkering

Innfartsparkering

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) har ansvaret for innfartsparkeringen og bussterminalen på Olavsgaard. Innfartsparkeringen på Olavsgaard kollektivknutepunkt er etablert som et tilbud til de kollektivreisende, og kun ment for dette formålet. Parkering her er for tiden gratis når du skal videre med buss.
VKT ønsker deg en god reise – takk for at du velger kollektivt ❤