Mikromobilitet

Mikromobilitet

Sparkesykkel

Mikromobilitet er et begrep alle kan merke seg. VKT har inngått avtale med Bærum kommune, Ruter og Tier om å stille til disposisjon areal ved flere av våre bussholdeplasser og terminaler for el-sparkesykler og el-sykler.
Det er et forsøksprosjekt i regi av kommunen. Det vil være snakk om i alt flere hundre av disse små el-kjøretøyene som skal frakte passasjerer til og fra bussen.