Presseklipp

Presseklipp

Link til artikkel fra Byggeindustrien 29.05.2020 om ny vaskehall på Leiraveien bussanlegg
Bygg.no

Link til artikkel fra Aktuell Sikkerhet 27.05.2020 om valg av vaktselskap for Oslo og andre bussterminaler
Aktuellsikkerhet.no

Link til artikkel fra RB.no 11.05.2020 om oppgradering av terminaler og oppføring av sjåførfasiliteter
RB.no

Linker til sak 24.02.2020 om økning i trafikktall for Oslo Bussterminal
NRK
Vårt Oslo
Børsen

Link til artikkel fra RB.no 04.02.2020 om sykkelhotell på Lørenskog
RB.no

Link til NRK Østlandssendingen radios tre timers livesending fra Oslo Bussterminal 31.01.2020
NRK

Link til Akershus.no 18.12.2019 om at AKT fortsetter som foretak i Viken
Akershus.no

Link til artikkel fra RB.no 25.09.2019 om bussholdeplasser i Akershus
RB.no

Link til artikkel fra Akershus.no 06.09.2019 om nye Kjul Bussanlegg
Akershus.no

Link til artikkel fra Varingen 05.09.2019 om nye Kjul Bussanlegg
Varingen

Link til RB.no 22.08.2019 om nytt elbussanlegg på Romerike
RB.no

Link til Akershus.no 21.08.2019 om nytt elbussanlegg på Romerike
Akershus.no

Link til vartoslo.no 15.03.2019 om nye sjåførfasiliteter ved Oslo Bussterminal
Vartoslo.no

Link til bygg.no 08.03.2019 om nye sjåførfasiliteter ved Oslo Bussterminal
Bygg.no

Link til Akershus.no 06.03.2019 om nye sjåførfasiliteter ved Oslo Bussterminal
Akershus.no

Link til Aktuell Sikkerhet 27.02.2019 om leveranse av kameraovervåkning
Aktuellsikkerhet.no

Link til RB.no 21.02.2019 om gateterminalen i Lillestrøm
RB.no

Link til Akershus.no 18.12.2018 om oppgraderingen av Sandvika Bussterminal
Akershus.no

Link til Budstikka.no 14.12.2018 om oppgraderingen av Sandvika Bussterminal
Budstikka.no

Link til Akerhus.no 06.12.2018 om moderniseringen av Oslo Bussterminal
Akershus.no

Link til Akerhus.no 08.10.2018 om at moderniseringen av Oslo Bussterminal er i gang
Akershus.no

Link til Akerhus.no 24.08.2018 om valg av entreprenør for nyoppføring av Kjul Bussanlegg
Akershus.no

Link til NRK Østlandssendingen 07.09.2018 om eksplosiv økning i utenlandstrafikken ved Oslo Bussterminal
NRK Østlandssendingen

Avisutklippet er hentet fra Indre Akershus Blad 18.07.2018 om sommerens økning i utenlandstrafikken ved Oslo Bussterminal
Indre Akershus Blad 18 07 2018 Avisutklipp vedrørende ferietrafikken ved Oslo Bussterminal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til NRK Østlandssendingen 16.07.2018 om sommerens økning i utenlandstrafikken ved Oslo Bussterminal
NRK Østlandssendingen

Link til Akershus fylkeskommunes webside 13.07.2018 om sommerens økning i utenlandstrafikken ved Oslo Bussterminal
Akershus.no

Link til Akershus fylkeskommunes webside 14.06.2018 om inngått avtale med entreprenør for byggfornyelse Oslo Bussterminal
Akershus.no

Link til Byggeindustrien 15.06.2018 om inngått avtale med entreprenør for byggfornyelse Oslo Bussterminal
Bygg.no

Link til Vårt Oslo 14.04.2018 om utlysning av tilbudskonkurranse for modernisering av Oslo Bussterminal
Vartoslo.no

Link til Byggeindustrien 13.04.2018 om utlysning av tilbudskonkurranse for modernisering av Oslo Bussterminal
Bygg.no

Link til Akershus fylkeskommunes webside 08.02.2018 om lansering på Oslo Bussterminal av nasjonal reiseplanlegger, ved samferdselsministeren 
Akershus.no

Link til Akershus fylkeskommunes webside 31.01.2018 om lansering av Enturs app på Oslo Bussterminal
Akershus.no

Link til Doga 01.11.2017 om modernisering av Oslo Bussterminal og verdien av design
Doga

Link til NRK Østlandssendingen 07.09.2017 om modernisering av Oslo Bussterminal
NRK Østlandssendingen

Link til Aftenposten 07.09.2017 om modernisering av Oslo Bussterminal
Aftenposten

Link til Dagsavisen 07.09.2017 om modernisering av Oslo Bussterminal
Dagsavisen

Link til Akershus fylkeskommunes webside 07.09.2017 om modernisering av Oslo Bussterminal
Akershus.no

Link til NRK Østlandssendingen TV 05.06.2017 om økt servicetilbud ved Oslo Bussterminal
Østlandsendingen TV

Link til akershus.no 04.09.2017 om økt servicetilbud ved Oslo Bussterminal
Akershus.no 04.09.2017

Link til NRK Østlandssendingen om modernisering av Oslo Bussterminal 23.12.2016
Østlandssendingen 23.12.2016