Viken kollektivterminaler FKF

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) er et fylkeskommunalt foretak eid av Viken fylkeskommune.
VKT drifter, forvalter og utvikler fylkeskommunens kollektivinfrastruktur i geografisk område Akershus. Per januar 2019 omfatter dette:

  • Bussholdeplasser 
  • Bussterminaler (inkludert Oslo Bussterminal)
  • Bussanlegg 
  • Fergeterminaler (inkludert Aker Brygge i Oslo)
  • Innfartsparkeringer 
  • Sykkelparkeringer 
  • Knutepunkter 
  • Sjåførfasiliteter 

 

Foretaket ble opprettet i 1999, den gang under navnet Akershus KollektivTerminaler FKF, og er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av kollektivterminaler. Foretaket skal medvirke til å ivareta fylkeskommunens forpliktelser i henhold til samferdselslovgivningen med tanke på ivaretakelse av infrastruktur for kollektivtransport.

 

Strategi

Strategiplan 2018-2022

Rapporter

Årsrapport 2017 webversjon

Årsrapport 2017 papirversjon

Årsrapport 2016 webversjon

Årsrapport 2016 papirversjon

Organisasjon

Organisassjonskart
Organisasjonskart

Styre

Styret i Viken kollektivterminaler FKF. Fra venstre: Erlend Helle, Kristin Slyngstad, Per Erik Syvertsen og Oddmund OlsenPer Erik Syvertsen

Styreleder

Erlend Helle                          
Nestleder                             

Kristin Slyngstad
Styremedlem   

Oddmund Olsen
Styremedlem, ansattes representant                     

Administrativ ledelse

Jafar Altememy
Administrerende direktør
jafara(at)viken.no
23 00 24 50

 

Foto: GS/AKT.

Hilde Osnes Pettersen
Økonomisjef
hildep(at)viken.no
23 00 24 51

Foto: Kristin Svorte.

Vivian Svendsen
HR-sjef
viviansv[at]viken.no
23 00 24 55

Foto: Kristin Svorte.

Ragnar Gullhaugen
Eiendomssjef
ragnarg(at)viken.no
23 00 54 53

Foto: MS/AKT.

Morten Sandberg
Driftssjef
mortensan(at)viken.no
23 00 24 56
952 59 177

Avdelinger

Foto: Kristin Svorte.

Tom Aasheim
Terminalleder Oslo Bussterminal
toma(at)viken.no
23 00 24 25

Foto: Kristin Svorte.

Arne Kilde
Lager- og logistikkansvarlig
arneki(at)viken.no
23 00 24 44

Oddmund Olsen
Driftsansvarlig
oddmundo(at)viken.no
402 27 220