Akershus kollektivterminaler FKF – et foretak i Viken

Akershus kollektivterminaler FKF (AKT) er et fylkeskommunalt foretak eid av Viken fylkeskommune.
AKT drifter, forvalter og utvikler fylkeskommunens kollektivinfrastruktur: bussterminaler, fergeterminaler med tilhørende kaianlegg, bussanlegg, stoppesteder for buss langs fylkesvei, sykkelhotell, innfartsparkeringer og knutepunkter. 

Foretaket ble opprettet i 1999, og er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av kollektivterminaler. Foretaket skal medvirke til å ivareta fylkeskommunens forpliktelser i henhold til samferdselslovgivingen med tanke på ivaretakelse av infrastruktur for kollektivtransport.

 

Strategi

Strategiplan 2018-2022

Rapporter

Årsrapport 2017 webversjon

Årsrapport 2017 papirversjon

Årsrapport 2016 webversjon

Årsrapport 2016 papirversjon

Organisasjon

Styre

Styret i Akershus KollektivTerminaler FKF. Fra venstre: Erlend Helle, Kristin Slyngstad, Per Erik Syvertsen og Oddmund OlsenPer Erik Syvertsen

Styreleder

Erlend Helle                          
Nestleder                             

Kristin Slyngstad
Styremedlem   

Oddmund Olsen
Styremedlem, ansattes representant                     

Administrativ ledelse

Foto: Kristin Svorte.

Jafar Altememy
Administrerende direktør
jafar.altememy(at)akt.as
23 00 24 50

 

Foto: GS/AKT.

Hilde Osnes Pettersen
Økonomisjef
hilde.osnes.pettersen(at)akt.as
23 00 24 51

Foto: Kristin Svorte.

Vivian Svendsen
HR-sjef
vivian.svendsen(at)akt.as
23 00 24 55

Foto: Kristin Svorte.

Ragnar Gullhaugen
Eiendomssjef
ragnar.gullhaugen(at)akt.as
23 00 54 53

Foto: MS/AKT.

Morten Sandberg
Driftssjef
morten.sandberg(at)akt.as
23 00 24 56
952 59 177

Avdelinger

Foto: Kristin Svorte.

Tom Aasheim
Terminalleder Oslo Bussterminal
tom.aasheim(at)akt.as
23 00 24 25

Foto: Kristin Svorte.

Arne Kilde
Lager- og logistikkansvarlig
arne.kilde(at)akt.as
23 00 24 44

Oddmund Olsen
Driftaansvarlig
oddmund.olsen(at)akt.as
402 27 220