Om VKT

Om oss

Samfunnsoppdraget

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) er et fylkeskommunalt foretak heleid av Viken fylkeskommune. VKT representerer inngangen og utgangen av reiser. Samfunnsoppdraget ligger i drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur, fordelt på p.t. følgende forretningsområder i geografisk område Akershus av Viken, samt Oslo Bussterminal og Aker Brygge fergeterminal for Nesoddfergen:

Ved utgangen av 2021 vil det omfatte 2230 stoppesteder og terminaler for buss og ferge, inkludert stoppesteder for buss langs fylkesvei som det gjenstår en mindre restanse på overtakelsen av fra Vegvesenet (overtas etter hvert som eksisterende driftskontrakter går ut). Vi har også noe næringsvirksomhet, som utleie av lokaler til kiosk og serveringssteder ved terminaler, og annonseflater (reklame).

VKT er kundeorientert, og jobber for å gi de reisende en best mulig helhetsopplevelse ved kollektivreise, for å bidra til at flest mulig velger kollektivt, sykkel og gange.

Vår andre store kundegruppe er operatørene, med sjåførene som sluttbruker. Her jobber vi med oppføring av flere sjåførfasiliteter, økt hyppighet på renhold og slikt som bidrar til anstendig arbeidsliv ref bærekraftmål nr 8.


Organisasjon

Styre

Per Erik Syvertsen
Styreleder
Erlend Helle                          
Nestleder                             
Kristin Slyngstad
Styremedlem   
Oddmund Olsen
Styremedlem, ansattes representant  

Administrativ ledelse

Jafar Altememy

Administrerende direktør
jafara(at)viken.no
23 00 24 50


Hilde Osnes Pettersen

Økonomisjef
hildep(at)viken.no
23 00 24 51


Vivian Svendsen

HR-sjef
viviansv[at]viken.no
23 00 24 55


Ragnar Gullhaugen

Eiendomssjef
ragnarg(at)viken.no
23 00 54 53


Morten Sandberg

Driftssjef
mortensan(at)viken.no
23 00 24 56 – 952 59 177

Avdelinger

Akershus Fylkeskommune foto: Kristin Svorte

Tom Assheim

Terminalleder Oslo Bussterminal
toma(at)viken.no
23 00 24 25


Akershus Fylkeskommune foto: Kristin Svorte

Arne Kilde

Lager- og logistikkansvarlig
arneki(at)viken.no
23 00 24 44


Oddmund Olsen

Driftsansvarlig
oddmundo(at)viken.no
402 27 220