Akershus kollektivterminaler FKF

Logo hvit
Hjem > Om oss > Folk i AKT > Simon

Simon Carl Kolstad Brunsell

Kvalitetsrådgiver

Foto av Simon Carl Kolstad Brunsell

Bakgrunn

Min arbeidserfaring kommer fra 9 år i operativ sikkerhet av skjermingsverdige objekter i statlig organisasjon. Avslutningsvis i form av teamleder og sluttbruker av elektroniske sikringssystemer. Av skole har jeg en bachelorgrad i beredskap og krisehåndtering, enkeltemner i ledelse fra PHS, sikkerhetsledelse fra BI og fagbrev i sikkerhetsfaget. Det er alltid noe å lære, så skolegangen er jeg nok ikke ferdig med.

Hvorfor valgte jeg å jobbe med det jeg gjør?

Det ble en tilfeldig vei å gå etter førstegangstjenesten, og en vei som har blitt laget med tiden. Men interessen for sikkerhet, beredskap og internkontroll har bare blitt større. Det er spennende å kunne grave i risikoer, planlegge for det uventede og ikke bare finne avvik, men ikke minst å jobbe forebyggende for å sikre at avvik ikke gjentas.

Hvorfor jobber jeg i AKT?

Det åpnet seg en unik mulighet i en nyopprettet stilling som kvalitetsrådgiver, i et fremtids- og miljørettet foretak. For meg har foretaket to spennende dimensjoner: ansvarsområde og visjonen
«Vi bidrar til at folk foretrekker å reise kollektivt».

Gjennom hele foretaket praktiseres tillitsbasert ledelse, det gjør at jeg styrer store deler av hverdagen min selv. Det betyr også at arbeidsgiver er fleksibel.

For meg er arbeidsmiljøet viktig, og det derfor gøy å komme på jobb hver dag å møte smilene kollegaer som alltid er behjelpelige og som gjerne tar en prat ved kaffemaskinen.

Mitt bidrag

Som den yngste i administrasjonen, er det gjerne meg kollegaer kommer til når de har utfordringer med IKT. Nei, alder er nok ikke grunnen, det skyldes nok interessen for IKT, og så er det hyggelig å kunne hjelpe til!

Som person er jeg glad i struktur og universell utforming på digitale flater. Ellers er jeg opptatt av at alle skal trives på det stedet de er på 1/3 av døgnet!

Min favoritterminal

Oslo bussterminal må være min favoritt! Det er på bakgrunn av dens kompleksitet, med tanke på hvilken samfunnsfunksjon Norges største bussterminal har. Foretaket har her et stort ansvar for drift av en av pulsårene til Oslos kollektivtrafikk, ved å sørge for trafikkflyt, informasjon, tilgjengelighet og sikkerhet.

Hopp rett ned til innholdet