Oppbevaring

Oppbevaring


Prisene gjelder for 24 timer. Det er mulig å leie for inntil tre døgn. Man betaler da for ekstra tid når bagasjen hentes ut av boksen.
Leie ut over tre døgn blir satt på hittegodslager til en døgnpris på NOK 70,00.

Oslo Bussterminal tilbyr oppbevaringbokser med kortbetaling. Priser fra NOK 70,00.

OBS!
Vi har dessverre ikke bokser som passer for ski og skiutstyr.

Tilrettelegging:
Plassering av oppbevaringsboksene gir rom for rullestol, kvitteringslapp gis i anpasset høyde for rullestolbrukere. Det er god kontrastmarkering og størst mulig skjerm for informasjon og betaling.
Universell utforming er et felt i kontinuerlig utvikling. Det er et prioritert område for VKT å bidra til tilrettelegging for at flest mulig reisende skal velge å reise kollektivt.