Oppbevaring

Oppbevaring

Oslo Bussterminal tilbyr oppbevaringbokser med kortbetaling. Priser fra NOK 70,00.

Prisene gjelder for 24 timer. Det er mulig å leie for inntil tre døgn. Man betaler da for ekstra tid når bagasjen hentes ut av boksen.
Leie ut over tre døgn blir satt på hittegodslager til en døgnpris på NOK 70,00.

OBS!
Vi har dessverre ikke bokser som passer for ski og skiutstyr.

Det er gjort universell utforming så langt teknologien tillot det pr 2017 da vi gikk til innkjøp av nye bokser:
Plassering som gir rom for rullestol, kvitteringslapp i anpasset høyde for rullestolbrukere, god kontrastmarkering og størst mulig skjerm for informasjon og betaling.
Universell utforming er et felt i kontinuerlig utvikling i takt med oppdaterte kundekrav og teknologiske nyvinninger. Det er et prioritert område for AKT å bidra til tilrettelegging for at flest mulig reisende skal velge kollektivt, sykkel eller gange.
  

Hittegods