Parkering

Parkering

Sykkelhotell parkering

Sykkelhotell/sykkelparkering

VKT tilrettelegger for at innbyggerne kan gå eller sykle til kollektivtransport der det er praktisk mulig, ved opprettelse av sykkelparkeringer og sykkelhotell i forbindelse med terminaler og knutepunkt.


– Plass til 74 sykler
– Låsbare skap for oppbevaring og lading av batterier til el-sykkel
– Tilgang til sykkelverktøy og pumpe
– Området er kameraovervåket
– Pris: 5 kroner for 12 timer