Parkering

Sykkelhotell/sykkelparkering

VKT tilrettelegger for at innbyggerne kan gå eller sykle til kollektivtransport der det er praktisk mulig, ved opprettelse av sykkelparkeringer og sykkelhotell i forbindelse med terminaler og knutepunkt.

Sykkelhotell på Lørenskog
  • Plass til 74 sykler
  • Låsbare skap for oppbevaring av hjelm og lading av batterier til el-sykkel
  • Tilgang til sykkelverktøy og pumpe
  • Området er kameraovervåket
  • Pris: 5 kroner for 12 timer