Prosjekter

Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune tilbyr en oversikt over samferdselsprosjekter, slik at innbyggerne lett kan få oversikt og innsyn i hva som jobbes med i sitt nærområde.
Skjermbilde fra http://vegvesen.maps.arcgis.com/