Bussanlegg

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) er gitt ansvaret for forvaltning og utvikling av bussanleggene i fylket.
Anleggene skal være moderne og legge til rette for ny teknologi og miljømessige løsninger.

AKT har hovedfokus på pressområdene i første omgang, og har overtatt ansvaret for anleggene Kjul og Leiraveien. Deretter vil foretaket også sikre areal for nye bussanlegg utenfor pressområdene.

Det er viktig for AKT å kunne tilby vesentlig forbedrede forhold, med blant annet ladestasjoner for elbuss. Vi støtter løftet om kun bruk av fornybar energi innen 2020.
Kjul Bussanlegg ble ut fra et slikt perspektiv vurdert saneringsferdig. Det er revet, og nytt moderne anlegg forventes klart for bruk sommeren 2019.

Leiraveien Bussanlegg rustes opp innen en kostnadsrammer på NOK 30 millioner, og vi gleder oss til å kunne tilby bussoperatørene oppdaterte forhold sommeren 2019. 

Siste nytt om bussanlegget Kjul:
Artikkel

 

Foto av Leiraveien Bussanlegg 2017

Prosjekttegning Kjul Bussanlegg