Terminaler

Viken kollektivterminaler FKF drifter, forvalter og utvikler kollektivinfrastruktur:
Bussholdeplasser (Viken)
Bussterminaler (Viken og Oslo)
Bussanlegg (Viken)
Fergeterminaler (Viken og Oslo)
Innfartsparkeringer (Viken)
Sykkelparkeringer (Viken)
Knutepunkter (Viken og Oslo)
Sjåførfasiliteter (Viken og Oslo)

Røde bybusser til lading på Leiraveien Bussanlegg, Lillestrøm. Foto: Ragnar Gullhaugen/AKT