Lillestrøm bussterminal

Fasiliteter

Kiosk, med billettsalg for Ruter. Billetter er også tilgjengelige på Entur appen, Ruter appen og på bussoperatørenes nettsider.
Toaletter

Åpningstider
05:30 - 24:00 (hverdager)
07:00 - 24:00 (helg)
Terminalen er ubemannet

Det bygges ny gateterminal på Lillestrøm - les gjerne denne artikkelen fra Romerikes Blad 20.02.2019: 

Gateterminal

Lillestrøm bussterminal (LBT) er et knutepunkt for befolkningen på Nedre Romerike. Her møtes buss og tog, fotgjengere og syklister. Plassen utenfor samler gateaksene fra byens rådhus og kirke, og her ligger det taxiholdeplass. Det er gangavstand fra LBT til sentrum, Varemessen og Helsebygget. Terminalen er daglig benyttet av 15.000 reisende, og 1.200 bussbevegelser.

Terminalbygget vant sammen med togstasjonsbygningen Statens Byggeskikkpris i 1999:
Statens byggeskikkpris

Lillestrøm Bussterminal, interiør. Foto: Bonanza for Ruter AS.