Vaterland bussterminal

Vaterland Bussterminal AS

Virksomhetens art

Vaterland Bussterminal AS ble opprettet 3.november 1986. Selskapets formål er å forvalte næringsvirksomhet tilknyttet Oslo bussterminal.

Aksjekapital – aksjeeiere

Selskapet har to eiere: Viken fylkeskommune, som eier 78,5% av aksjene (5 100 A-aksjer), og Oslo kommune som eier 21,5% av aksjene (1 400 B-aksjer).Nøkkelopplysninger

Drift, forvaltning og utvikling av Oslo bussterminal er organisert ved at Vaterland Bussterminal AS har satt dette bort til Viken kollektivterminaler FKF, som leier bussterminalen av AS’et.

Rapporter


Styrets sammensetting

A-aksjonærer

Leder: Tron Bamrud
Nestleder: Mari Barstad
Medlem: Randi Wisnes Haugen
Felles vara: Tim Holmvik

B-aksjonærer

Medlem: Erling Sæther
Medlem: Sidsel Jerkø
Felles vara: Bernt Nordby Skøien

Administrerende direktør: Jafar Altememy