Faktureringinformasjon

FAKTURERINGSINFORMASJON

Akershus Kollektivterminaler FKF endret navn til Viken Kollektivterminaler FKF 07.04.20

Vi ber om at alle fakturaer leveres i EHF-format til organisasjonsnummer 985431175, og merkes med bestillernummer (oppgis av bestiller)

Fakturaadresse er Viken Kollektivterminaler FKF, Fakturamottak, Postboks 1160, 0107 Oslo.

Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelse er 30 dagers forfall fra fakturadato.
For øvrig gjelder Bokføringslovens krav til hva en faktura skal inneholde.