Akershus kollektivterminaler FKF

Logo hvit
Hjem > Om oss > Stoppesteder

Stoppesteder

Noen steder bor det så få mennesker at stoppestedet bare består av et busskilt. Det betyr imidlertid ikke at det ikke foregår noe der.

Stoppesteder blir brøytet for snø i vinterhalvåret, som regel for hånd av vaktmestere i vår driftsavdeling. Gresset rundt blir klippet, og er det utplassert søppelbøtte der, blir den tømt jevnlig. Skiltet blir holdt i orden og vasket, og asfalt og eventuell oppmerking blir holdt ved like. Vi pusler og steller om områdene hvor du venter på bussen.

Andre steder blir holdeplassen så hyppig brukt at den kan inneholde både lehus, sykkeloppstilling og ladeinfrastruktur for mikromobilitet. Lehuset kan ha benk, søppelbøtte, belysning og reklame. Det kan være med eller uten vinduer.

Vi i VKT har de siste årene overtatt ansvaret for alle holdeplasser / stoppesteder for buss langs fylkesvei i Akershus. Vi er godt i gang med utbedring av et arvet vedlikeholdsetterslep ved disse lokasjonene. Her ser du to av de vanligste lehusene i området:

Har du en tilbakemelding til oss? Du får kontakt med driftsavdelingen ved å klikke på lenken: Kontaktskjema.

Utendørs overbygget lehus i glass med fjord bak.
Hopp rett ned til innholdet