Akershus kollektivterminaler FKF

Logo hvit
Hjem > Om oss > Sjåførfasiliteter

Sjåførfasiliteter

AKT har ansvar for alle de 52 sjåførfasilitetene i Akershus. Bærekraftmål 8, som omfatter anstendig arbeid, bygges opp under ved hyppig renhold og godt vedlikehold. Ti av disse sjåførfasilitetene er nyoppført på Romerike (6 er i bruk, 4 er under oppføring ved utgangen av året). Det legges opp til ytterligere ni i Follo, og for Asker/Bærum legges det planer om flere.

AKT jobber for å bidra til å legge til rette for en anstendig arbeidshverdag for denne viktige yrkesgruppen. Det er adskilte toaletter for kvinner og menn, etter ønske fra sjåførene. Ved bussanleggene og de største terminalene, er det i tillegg pauserom, enkelte steder også treningsrom og dusjfasiliteter. Gratis kaffe og muligheter for matlaging er tilgjengeliggjort ved de største sjåførfasilitetene. AKT takker for den gode jobben sjåførene gjør hver eneste dag, og for god dialog om behov og ønsker.

Foto av smilende mann foran kaffeautomat.
Hopp rett ned til innholdet