Viken Kollektivterminaler

Logo
Hjem > Om oss > Sjåførfasiliteter

Sjåførfasiliteter

VKT har ved utgangen av 2020 ansvaret for i alt 53 sjåførfasiliteter i Viken fylke, geografisk område Akershus. Bærekraftmål 8, som omfatter anstendig arbeid, bygges opp under ved hyppig renhold og godt vedlikehold. Ti av disse sjåførfasilitetene er nyoppført på Romerike (6 er i bruk, 4 er under oppføring ved utgangen av året). Det legges opp til ytterligere ni i Follo, og for Asker/Bærum legges det planer om flere.

VKT jobber for å bidra til å legge til rette for en anstendig arbeidshverdag for denne viktige yrkesgruppen. Det er adskilte toaletter for kvinner og menn, etter ønske fra sjåførene. Ved bussanleggene og de største terminalene, er det i tillegg pauserom, enkelte steder også treningsrom og dusjfasiliteter. Gratis kaffe og muligheter for matlaging er tilgjengeliggjort ved de største sjåførfasilitetene. VKT takker for den gode jobben sjåførene gjør hver eneste dag, og for god dialog om behov og ønsker.

Foto av smilende mann foran kaffeautomat.
Hopp rett ned til innholdet