Viken Kollektivterminaler

Viken Kollektivterminaler Logo Hvit
Hjem > Om oss > Ansvarsområder

Ansvarsområder

Her finner du informasjon om hva vi gjør og våre arbeidsområder.

BUSS

FERGE

PARKERING

SYKKEL

MIKROMOBILITET

KNUTEPUNKT

Hvem er Viken Kollektivterminaler?

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) er et fylkeskommunalt foretak, eid av Viken fylkeskommune. VKT’s samfunnsoppdrag ligger i drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur, fordelt på p.t. følgende forretningsområder i Viken, geografisk område Akershus, samt noe i Oslo (Oslo Bussterminal og Aker Brygge fergeterminal for Nesoddfergen).

Animasjon som viser logo med blå skrift på hvit bakgrunn

Kundegrupper

VKT er kundeorientert, og jobber for å gi de reisende en best mulig helhetsopplevelse ved kollektivreise, for å bidra til at flest mulig velger kollektivt, sykkel og gange.

Foretakets andre store kundegruppe er operatørene, med sjåførene som sluttbruker. Overfor denne gruppen bidrar VKT bevisst til FN’s bærekraftmål 8 som omfatter anstendig arbeid, blant annet gjennom økt vedlikehold av eksisterende, og oppføring av flere sjåførfasiliteter, høy hyppighet på renhold, gratis kaffe m.v.  Dette i tillegg til tilrettelegging av bussoppstilling, kaianlegg og de ytre fasilitetene ved terminaler og stoppesteder.  

Det omfatter blant annet om lag 2.000 stoppesteder og terminaler for buss og ferge og 53 sjåførfasiliteter. Foretaket har også noe næringsvirksomhet, som utleie av lokaler til kiosk og serveringssteder ved terminaler, og annonseflater (reklame).

Animasjon av kart over Akershus

Oversikt over eiendommer

Hopp rett ned til innholdet