Akershus kollektivterminaler FKF

Logo hvit
Hjem > Om oss > Bussanlegg

Bussanlegg

Et bussanlegg er en type kollektivinfrastruktur som er stor og sammensatt. Anlegget rommer bussgarasje, verksted, lakkhall og vaskehall. Det har bussoppstilling med ladeinfrastruktur for de nye, store el-leddbussene. Videre har et bussanlegg møterom og pauserom for sjåførene, med garderobe, dusj, toalett og kjøkken.

Vi i VKT har per i dag ansvaret for to slike store anlegg. Det ene er Leiraveien bussanlegg i Lillestrøm, og det andre er Kjul bussanlegg i Nittedal.

Dette var to tilårskomne anlegg, hvor vi har restaurert, bygget nytt og anpasset mot en bærekraftig drift. For å sikre et størst mulig hensyn til miljøet rundt, har vi etablert ny overvannshåndtering, lysregulering og endret kjøremønster for å eliminere tomgangskjøring. Det er oppført nye vaskehaller med hele 85% vannbesparelse ved vask av bussene, og innført en rekke andre større og mindre miljøtiltak, som utskifting av vinduer i administrasjonsbygg og overgang til LED-belysning.

Røde busser oppstilt på linje.
Hopp rett ned til innholdet