Oslo bussterminal

Åpningstider

Reduserte åpningstider på bussterminalen og Galleri Oslo i forbindelse med vekterstreik:

Fra og med 25.09.20 og fram til ny beskjed blir gitt,
vil åpningstiden være
05:15 - 20:00

Kundevertene ønsker deg velkommen ved informasjonspunktene
Kl 08:00 - 18:00 mandag - fredag
Kl 10:00 - 18:00 helg