Oslo bussterminal

Åpningstider

Reduserte åpningstider på bussterminalen og Galleri Oslo i forbindelse med streik:

Fra og med 25.09.20 og fram til ny beskjed blir gitt,
vil åpningstiden være
05:15 - 20:00

Kundevertene ønsker deg velkommen ved informasjonspunktene
Kl 08:00 - 18:00 mandag - fredag
Kl 10:00 - 18:00 helg

 

 

Busstreik
Alle bybusser i Oslo
Alle regionbusser i det geografiske området Akershus
Brakar rute 200 mot Hønefoss
Brakar rute 169 mot Lierskogen
Vy linje 3 mot Sarpsborg
Vy linje 6 mot Fredrikstad
Flybussen FB5 mot Oslo lufthavn
Vy linje 175 mot Geilo